Utvecklings- och slutarbete under min högskoleutbildning. Portfolio för exempelvis en fotograf. Publicerades våren 2010.